Category Archives: Ogłoszenia / Ogłoszenia o pracę

INFORMACJA – zamknięcie przetargu nieograniczonego

BZ. 202.1.1.18.AW INFORMACJA o zamknięciu przetargu nieograniczonego Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu informuje, że zamyka postępowanie na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu (obszar dawnego dworca PKS) Nieruchomość składa się z działek: 19/1, 19/2, 20/2, 31, 35/4, 35/5, 38/4, 39/2 – zapisanych w KW nr BYII/00077493/6 oraz działek: 19/3, 20/3, 35/6,…
więcej