Biuletyn
informacji
publicznej

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Podstawa prawna

Serwis został stworzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny. BIP powstał w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

„Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie”.
(art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej)

Instrukcja

Nagłówek – górna część serwisu, zawiera dane teleadresowe Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., logo K-PFP będące odnośnikiem do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej K-PFP.

Moduł wyszukujący – znajduje się w górnej części z prawej strony. Po wpisaniu wyrażenia i wciśnięciu klawisza „Enter”, umożliwia wyświetlenie poszukiwanych informacji.

Menu przedmiotowe – usytuowane po prawej stronie. Zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP. Po wybraniu danego tematu/zakresu należy nacisnąć lewy przycisk myszy.

Powrót do strony głównej BIP K-PFP jest możliwy przez kliknięcie na logo K-PFP umieszczone w nagłówku (górna część, lewa strona) lub logo BIP usytuowane w lewym dolnym rogu strony.