Biuletyn
informacji
publicznej

Status

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego do rejestru KRS pod Nr 0000225897.

Spółka została powołana uchwałą Uchwała Nr XXIV/289/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie powołania K-PFP sp. z o. o.

Umowa spółki podpisana została w dniu 8 września 2004 r. w formie aktu notarialnego sporządzonego przez Agnieszkę Eskę-Królikowską, notariusza w Toruniu (repertorium A numer 9661/2004).

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 stycznia 2005 r.

Jedynym udziałowcem spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Swoją działalność Spółka prowadzi poprzez biura pożyczkowe i konsultantów, działających w Toruniu (siedziba spółki), Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu oraz Brodnicy.

Głównym obszarem działalności spółki jest udzielanie pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków pochodzących z kolejnych regionalnych programów operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oferta obejmowała do tej pory: pożyczki obrotowe, pożyczki inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne na zakup nieruchomości, pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej, pożyczki energetyczne, pożyczki z premią, pożyczki na start oraz mikropożyczki. W przedmiocie prowadzonej działalności w Akcie Założycielskim spółki znajdują się również inne profile działalności, związane z doradztwem, edukacją, poręczaniem, wynajmem nieruchomości (działalność inkubatorów) czy badaniem rynku. Fundusz w swoich dotychczasowych działaniach wspierał także przedsiębiorców, udzielając im wsparcia w postaci grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pandemii Covid-19.

Ponadto, w celu wspierania przedsiębiorczości, Spółka w 2015 r. otworzyła 3 inkubatory przedsiębiorczości, które oferują przedsiębiorcom wyposażone biura i sale szkoleniowe wraz z obsługą sekretariatu w atrakcyjnych lokalizacjach w największych miastach województwa: Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. ze struktur Spółki doszło do wydzielenia spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Sprawne działanie Spółki zostało docenione na arenie krajowej. Spółka dwukrotnie znalazła się na liście Diamentów Miesięcznika Forbes (w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w 2023 r. została laureatem rankingu, zaś w 2022 r. – zdobyła wyróżnienie). Fundusz zajmował również rok rocznie wysokie lokaty w raporcie „Fundusze Pożyczkowe w Polsce”. W 2021 r. spółka została laureatem konkursu „Dobra Firma 2021 – najlepszy pracodawca Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

W dniu 2 kwietnia 2024 r. doszło do połączenia Spółki z inną spółką samorządową, tj. Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. Do połączenia doszło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o.