Status

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Gospo­dar­czego do rejestru KRS pod Nr 0000671974.

Spółka została powołana uchwałą nr XXIII/415/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Podpisanie aktu założycielskiego Spółki nastąpiło 26 stycznia 2017 r., natomiast wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców miał miejsce 5 kwietnia 2017 r.