Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 779 000,00 PLN.

Na podstawie § 30 ust. 1 Aktu założycielskiego K-PFP sp. z o.o. w Toruniu, zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczony na realizację jej celów.