Misja

Misja:

Wspieranie powstawania i rozwoju przedsiębiorczości oraz sektora ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko - pomorskiego