Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu
ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń

NIP: 956-21-38-642, Regon: 871723445
Kapitał zakładowy: 26 896 000,00 PLN
KRS: 0000225897
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

godziny pracy:
poniedziałek – piątek, w godz.:  7:30 – 15:30

strona internetowa: www.kpfp.org.pl

Telefony do poszczególnych jednostek organizacyjnych:

Biuro Zarządu:
tel. 56 475 62 90
e-mail: biuro@kpfp.org.pl

Dział Monitorowania i Windykacji:
tel. 56 475 62 93
kom. 504 219 053

Dział Pożyczek:
tel. 56 475 62 95
kom. 737 722 106

Dział Grantów i Dotacji
kom. 508 434 108

Dział Rozliczeń i Sprawozdawczości:
tel. 56 475 62 98
kom. 737 722 134

Dział Promocji, Szkoleń i Marketingu:
kom. 500 293 451

Dział Inkubatorów Przedsiębiorczości:
kom. 508 085 074

Biuro Kontroli i Realizacji Umów:
tel. 56 475 62 99

Dział Prawny
tel. 56 475 62 91

Dział Finansowo-Księgowy
tel. 56 475 62 99

Biuro Organizacyjno-Technicze
kom. 56 475 62 90

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:
e-mail: daneosobowe@kpfp.org.pl