Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Lista wspólników „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. w Toruniu.

 •   Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń:
    25 779 udziałów o łącznej wartości 25 779 000,00  - 100 % udziałów.
Rada Nadzorcza
 • Przemysław Münnich — Przewodniczący
 • Mirosława Ślusarczyk — Zastępca Przewodniczącego
 • Anna Lenz — Członek
Zarząd
 • Agnieszka Wasita — Prezes Zarządu
  ul. Sienkiewicza 38
  87-100 Toruń
  tel. (56) 475 62 90, e-mail: biuro@kpfp.org.pl