Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Lista wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu.

 •   Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń:
  28 896 udziałów o łącznej wartości 28 896 000,00  - 100% udziałów.
Rada Nadzorcza
 • Anna Lenz
 • Mirosława Ślusarczyk
 • Łukasz Walkusz
Zarząd
 • Agnieszka Wasita — Prezes Zarządu
  ul. Sienkiewicza 38

  87-100 Toruń
  tel. (56) 475 62 90, e-mail: biuro@kpfp.org.pl