Głównym (wiodącym) PKD Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu jest PKD 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów.

Przedmiot pozostałej działalności: