Głównym (wiodącym) PKD Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu jest PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów.

Przedmiot pozostałej działalności:

  1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  2. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
  3. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
  4. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
  5. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).