Wspólnicy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 28 896 000,00 PLN.

Wspólnicy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu:

Jedynym Wspólnikiem jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie; Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, który posiada 26 896 udziałów o łącznej wartości 28 896 000,00  - 100 % udziałów