Wspólnicy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 25 779 000,00 PLN

Wspólnicy Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu:

Jedynym Wspólnikiem jest: Województwo Kujawsko-Pomorskie; Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, który posiada 25 779 udziałów o łącznej wartości 25 779 000,00  - 100 % udziałów