Biuletyn
informacji
publicznej

Platforma zakupowa

Elektronizacja zamówień publicznych

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. uruchomił Platformę Zakupową – narzędzie komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej  progu (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych). Oznacza to, że proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie poufności oraz standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W związku z tym, zamawiający odpowiedzialni za prowadzenie postępowań w zakresie dostaw, usług oraz robót budowalnych będą wysyłać zaproszenie do składania ofert w wersji elektronicznej poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/kpfp.

Szczegółowe instrukcje dot. korzystania z Platformy Zakupowej można znaleźć pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Do złożenia oferty nie jest wymagane posiadanie konta, aczkolwiek założenia konta ułatwi korzystanie z Platformy.

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod nr tel. 22 101 0202 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo wsparcie techniczne od operatora platformy.