Category Archives: Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr DOI.204.8.16

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, dostawę środków czystości dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w okresie 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy - sprzątanie zał. nr 2 - Projekt umowy zał. nr 3 - Wykaz usług - sprzątanie zał.…
więcej

Zapytanie ofertowe nr ZO.204.26.15

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu informacja o unieważnieniu postępowania zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy
więcej

Zapytanie ofertowe nr ZO.204.25.15

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku informacja o unieważnieniu postępowania zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy
więcej

Zapytanie ofertowe nr ZO.204.24.15

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w Bydgoszczy informacja o unieważnieniu postępowania zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy  
więcej

Zapytanie ofertowe nr: ZO.204.23.15

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu informacja o unieważnieniu postępowania zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy
więcej