Biuletyn
informacji
publicznej

Marianna Mucha

Szanowni Państwo, W dniu 2 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie połączenia spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp....