Recent Posts by bip_admin

Zapytanie ofertowe nr BZ.204.2.17 – usługi sprzątania w K-PFP sp. z o.o. w Toruniu

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, odśnieżania i dostawę środków czystości dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w okresie 01.04.2017 r. – 31.03.2018 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy - sprzątanie - Uwaga! zmiana formularza od 21.02.2017 r. zał. nr 2a - opis zamówienia…
więcej

Zapytanie ofertowe nr BZ.204.17.16

Zapytanie ofertowe na dostawę i zainstalowanie sprzętu komputerowego i informatycznego dla Kujawsko - Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu informacja o wyborze najkorzystniej oferty inf. o zmianie treści zapytania ofertowego zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy zał. nr 2 - projekt umowy zał. nr 3 - Szczegółowe parametry techniczne
więcej

Zapytanie ofertowe nr DOI.204.8.16

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, dostawę środków czystości dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w okresie 01.04.2016 r. – 31.03.2017 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy - sprzątanie zał. nr 2 - Projekt umowy zał. nr 3 - Wykaz usług - sprzątanie zał.…
więcej

Zapytanie ofertowe nr ZO.204.26.15

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Inowrocławiu informacja o unieważnieniu postępowania zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy
więcej

Zapytanie ofertowe nr ZO.204.25.15

Zapytanie ofertowe na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku informacja o unieważnieniu postępowania zapytanie ofertowe zał. nr 1 - Formularz ofertowy zał. nr 2 - wzór umowy
więcej

Recent Comments by bip_admin

No comments by bip_admin yet.