Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników

Lista wspólników „Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego” sp. z o.o. w Toruniu wg. stanu na dzień 19.06.2017r.

 •   Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń:
    23 159 udziałów o łącznej wartości 23.159.000,00  - 94,70% udziałów
 • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Toruniu, Włocławska 167, 87-100 Toruń:
  1 295 udziałów o łącznej wartości  1.295.000,00 - 5,30% udziałów
Rada Nadzorcza
 • Przemysław Münnich — Przewodniczący
 • Mirosława Ślusarczyk — Zastępca Przewodniczącego
 • Iwona Pietruszewska - Cetkowska — Członek
Zarząd
 • Agnieszka Wasita — Prezes Zarządu
  ul. Sienkiewicza 38
  87-100 Toruń
  tel. (56) 475 62 90, e-mail: biuro@kpfp.org.pl