Zapytanie ofertowe nr ZO.204.21.15

Zapytanie ofertowe na świadczenie stałej usługi konserwacji trzech dźwigów osobowych zainstalowanych w budynkach biurowych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz jednej elektrycznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych znajdującej się w Bydgoszczy

informacja o unieważnieniu postępowania

zapytanie ofertowe

zał. nr 1 - Formularz ofertowy

zał. nr 2 - Wzór umowy