Zapytanie ofertowe nr BZ.204.4.19- usługi sprzątania w K-PFP Sp. z o.o. w Toruniu