Zapytanie ofertowe – BZ.204.2.18 usługa serwisu IT