Zaproszenie do złożenia oferty:Dostawa i wdrożenie wybranych modułów systemu enova365 wraz ze świadczeniem przez okres 12 miesięcy usług wsparcia technicznego w użytkowaniu systemu