Ogłoszenie o pracę : starszy specjalista ds. promocji i PR (Toruń)

Nr referencyjny: DFK.110.2.2020

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy:  starszy specjalista ds. promocji i PR (Toruń)

 Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie
  w samodzielnym prowadzeniu działań promocyjnych i organizacji szkoleń, seminariów, konferencji;
 • doświadczenie w promocji projektów finansowanych/współfinansowanych przez Unię Europejską;
 • znajomość z zakresu promowania programów grantowych;
 • znajomość wytycznych dotyczących promocji i oznakowania projektów realizowanych
  ze środków UE;
 • kompetencje i doświadczenie w redakcji tekstów informacyjnych i promocyjnych;
 • samodzielność, kreatywność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych;
 • biegła umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna);
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie w pracy w instytucji otoczenia biznesu;
 • znajomość narzędzi PR i narzędzi marketingowych;
 • doświadczenie w promowaniu projektów grantowych;
 • wysokie zdolności interpersonalne;
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • Rozeznanie rynku w trendach promocyjnych.

Zakres zadań wykonywanych stanowisku pracy:

 • przygotowanie i realizacja strategii promocji i komunikacji firmy;
 • opracowanie koncepcji, wybór narzędzi i realizacja działań związanych z promocją produktów
  i usług oferowanych przez firmę;
 • przygotowywanie informacji prasowych;
 • organizacja szkoleń/konferencji/seminariów;
 • prowadzenie konferencji/seminariów promujących działania firmy;
 • dbałość o budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
 • koordynacja produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • organizacja zamówień publicznych, związanych z zakresem zadań;
 • przygotowywanie analizy potrzeb szkoleniowych;
 • rozliczanie kosztów projektów grantowych
 • wykonywanie czynności organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem inkubatora przedsiębiorczości.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@kpfp.org.pl lub w formie papierowej na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń z dopiskiem: „Oferta nr DFK.110.2.2020” w terminie do 22.01.2020 r. do godz. 10:00.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą, dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o."