ogłoszenie o pracę: starszy specjalista ds. kontroli

Nr referencyjny: ZO.110.01.18

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy: starszy specjalista ds. kontroli (Toruń)

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracyjne, prawnicze)
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w banku, funduszu pożyczkowym, funduszu poręczeniowym lub innej instytucji finansowej
 • minimum 3 letnie doświadczenie w rozliczaniu i kontroli projektów unijnych
 • biegła umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna)
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność
 • znajomość programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020
 • znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie: audytu, kontroli i rachunkowości

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • planowanie i zakres kontroli
 • przeprowadzanie kontroli zewnętrznej i wewnętrznej
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych
 • dokumentowanie kontroli
 • sporządzanie planów kontroli
 • nadzorowanie prawidłowości realizacji procedur kontrolnych spółki
 • obsługa i nadzór kontroli, przeprowadzanych przez organy administracji publicznej i europejskiej

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@kpfp.org.pl lub w formie papierowej na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, sekretariat, z dopiskiem: „Oferta nr ZO.110.01.18.” w terminie do 22.02.2018 r. do godz.12:00.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.)”.