Ogłoszenie o pracę: specjalista ds. rozliczeń (Toruń)

Nr referencyjny: ZO.110.01.17

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. rozliczeń (Toruń)

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracyjne),
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rozliczeń finansowych;
 • biegła umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna);
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność;

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • doświadczenie w zakresie rozliczania wniosków o płatność - monitoring merytoryczny
  i finansowy;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej otoczenia biznesu lub banku;

Zakres zadań na stanowisku pracy, m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • kontrola wydatkowania i przepływu środków pieniężnych w projekcie;
 • bieżące rozliczanie pożyczek;
 • prowadzenie rozliczeń z podwykonawcami usług w projekcie;
 • kompleksowa obsługa klienta i doradztwo w zakresie pożyczek;
 • wsparcie działu księgowości w zakresie realizowanych projektów;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@kpfp.org.pl lub w formie papierowej na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, sekretariat, z dopiskiem: „Oferta nr ZO.110.01.17.” w terminie do 16.08.2017 r. do godz.12:00.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.)”.

Lista kandydatów:

ZO.110.01.17

 1. Iwona Jaraczewska,
 2. Kinga Waśkiewicz,
 3. Piotr Mietlicki,
 4. Justyna Balicka-Dynasińska,
 5. Monika Kołtek
 6. Anna Gąsiorowska
 7. Jolanta Kraśniewska

Z wybranymi kandydatami została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Na stanowisko specjalista ds. rozliczeń rekomendowana została p. Anna Gąsiorowska