ogłoszenie o pracę – specjalista ds. rozliczeń (Toruń)

Nr referencyjny: ZO.110.03.19

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. rozliczeń  (Toruń)

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracyjne),
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze rozliczeń finansowych/sprawozdawczości
 • biegła umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna);
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność;

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie rozliczania/sprawozdawczości projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • doświadczenie w zakresie rozliczania wniosków o płatność - monitoring merytoryczny i finansowy;
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej otoczenia biznesu lub banku;

Zakres zadań na stanowisku pracy, m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji projektowej;
 • kontrola wydatkowania i przepływu środków pieniężnych w projekcie;
 • bieżące rozliczanie pożyczek;
 • przygotowywanie sprawozdań z realizowanych projektów;
 • kompleksowa obsługa klienta i doradztwo w zakresie rozliczeń pożyczek;
 • wsparcie działu księgowości w zakresie realizowanych projektów;

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@kpfp.org.pl lub w formie papierowej na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, sekretariat, z dopiskiem: „Oferta nr ZO.110.03.19” w terminie do 15.04.2019r. do godz. 12:00.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą, dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.”

Pouczenie:

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody może uniemożliwić przeprowadzenie rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności (w tym m.in. informacje o administratorze szczegółowej podstawie przetwarzania, celach przetwarzania, uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane, w tym prawie dostępu, modyfikacji, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia, przenoszenia) dostępne są na stronie https://kpfp.org.pl/ w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚC