Ogłoszenie o pracę: specjalista ds. promocji i szkoleń (Toruń)

Nr referencyjny: ZO.110.13.15

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. promocji i szkoleń (Toruń)

Wymagania obowiązkowe:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie
w samodzielnym prowadzeniu działań promocyjnych i organizacji szkoleń, seminariów, konferencji;
• doświadczenie w promocji projektów finansowanych/współfinansowanych przez Unię Europejską;
• znajomość wytycznych dotyczących promocji i oznakowania projektów realizowanych
ze środków UE;
• kompetencje i doświadczenie w redakcji tekstów informacyjnych i promocyjnych;
• samodzielność, kreatywność i bardzo dobra organizacja pracy;
• doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych;
• biegła umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna);
• prawo jazdy kategorii B;
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• doświadczenie w pracy w instytucji otoczenia biznesu;
• znajomość narzędzi PR i narzędzi marketingowych;
• wysokie zdolności interpersonalne;
• umiejętność samodzielnego organizowania pracy;
• wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych stanowisku pracy:
• przygotowanie i realizacja strategii promocji i komunikacji firmy;
• opracowanie koncepcji, wybór narzędzi i realizacja działań związanych z promocją produktów
i usług oferowanych przez firmę;
• przygotowywanie informacji prasowych;
• organizacja szkoleń/konferencji/seminariów;
• prowadzenie konferencji/seminariów promujących działania firmy;
• dbałość o budowanie pozytywnego wizerunku firmy;
• koordynacja produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych;
• organizacja zamówień publicznych, związanych z zakresem zadań;
• przygotowywanie analizy potrzeb szkoleniowych;
• wykonywanie czynności organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem inkubatora przedsiębiorczości.

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy (CV)
• list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@kpfp.org.pl lub w formie papierowej na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
sp. z o.o. w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, pok.122 z dopiskiem: „Oferta nr ZO.110.13.15” w terminie do 22.12.2015 r. do godz.10:00.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.)”.

Lista kandydatów:

ZO.110.13.15

  1. Joanna Szyperska,
  2. Aldona Sztyma,
  3. Joanna Ferster-Barańska.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów spełniających wymagania i zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną:

  1. Aldona Sztyma,
  2. Joanna Ferster-Barańska.

Na stanowisko specjalisty ds. promocji i szkoleń rekomendowana została p. Aldona Sztyma.