ogłoszenie o pracę: specjalista ds. monitorowania i windykacji

Nr referencyjny: ZO.110.02.17

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. monitorowania i windykacji (Toruń)

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie wyższe (ekonomiczne, administracyjne, prawnicze),
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w banku, funduszu pożyczkowym, funduszu poręczeniowym lub innej instytucji finansowej;
 • biegła umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna);
 • prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność;

Wymagania dodatkowe:

 • Studia podyplomowe w zakresie: windykacji, wyceny nieruchomości, bankowości, rachunkowości;

Zakres zadań na stanowisku pracy:

 • monitorowanie transakcji w zakresie sytuacji ekonomiczno-finansowej Pożyczkobiorcy, przebiegu uruchamiania środków, przebiegu wykorzystania i spłaty pożyczki, prawnych zabezpieczeń,
 • kontrola zewnętrzna beneficjentów funduszu,
 • przygotowanie aneksów i umów zabezpieczeń w procesie monitorowania/ restrukturyzacji / windykacji,
 • przygotowanie ugód w procesie restrukturyzacji /windykacji,
 • przygotowanie dokumentacji w procesie windykacji,
 • podejmowanie działań wobec beneficjentów pozostających w zwłoce,
 • sporządzanie opinii do wniosków klientów / spraw w procesie monitorowania, restrukturyzacji / windykacji,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@kpfp.org.pl lub w formie papierowej na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, sekretariat, z dopiskiem: „Oferta nr ZO.110.02.17.” w terminie do 13.09.2017 r. do godz.12:00.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z poźn. zm.)”.