Ogłoszenie o pracę: Specjalista ds. administracyjnych

Oferta nr ZO.110.09.19

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych

Wymagania obowiązkowe:

 • wykształcenie minimum średnie
 • biegła umiejętność obsługi komputera (programy pakietu Office, Internet, poczta elektroniczna)
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • samodzielność i zdolności organizacyjne
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy
 • umiejętność redagowania pism
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne)
 • mile widziana znajomość podstawowych procedur udzielania zamówień publicznych
 • doświadczenie w pracy biurowej

Zakres zadań na stanowisku pracy m.in.: 

 • bieżąca obsługa spraw administracyjno-biurowych spółki
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 • obsługa centrali telefonicznej
 • zapewnienie sprawnego i właściwego obiegu dokumentów w spółce
 • czuwanie nad prawidłową realizacją umów
 • współpraca w zakresie postępowań o udzielanie zamówień publicznych
 • prowadzenie obsługi organizacyjnej pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej
 • ścisła współpraca z innymi działami firmy
 • Prowadzenie i koordynacja kalendarza,
 • Organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV)
 • list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres: biuro@kpfp.org.pl lub w formie papierowej na adres: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu, ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń z dopiskiem: „Oferta nr ZO.110.09.19 ” w terminie do 21.11.2019 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą, dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.”