Recent Posts by Anna Witkowska

INFORMACJA – zamknięcie przetargu nieograniczonego

BZ. 202.1.1.18.AW INFORMACJA o zamknięciu przetargu nieograniczonego Kujawsko - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu informuje, że zamyka postępowanie na sprzedaż nieruchomości położonej w Inowrocławiu (obszar dawnego dworca PKS) Nieruchomość składa się z działek: 19/1, 19/2, 20/2, 31, 35/4, 35/5, 38/4, 39/2 – zapisanych w KW nr BYII/00077493/6 oraz działek: 19/3, 20/3, 35/6,…
więcej

Zapytanie ofertowe nr BZ.204.1.18- usługi sprzątania w K-PFP Sp. z o.o. w Toruniu

Zapytanie ofertowe na świadczenie kompleksowej usługi sprzątania, odśnieżania i dostawę środków czystości dla Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. w Toruniu w okresie 01.04.2018 r. – 31.03.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy do zapytania ofertowego, Załącznik 2a - RIP Bydgoszcz, ul. Gimnazjalna 2a, Załącznik 2b - RIP Włocławek, ul. Toruńska…
więcej

Recent Comments by Anna Witkowska

No comments by Anna Witkowska yet.